KLOCKAN PÅMINNER ATT DET ÄR DAGS ATT GÅ TOALETTEN

 

Klockan fungerar som ett hjälpmedel till beteendebehandling och ger en regelbundenhet.

Genom att klockan ger en indikation på att det är dags att gå på toaletten och förhindra att man kissar på sig.

Klockorna har olika funktioner med ljud och vibration. Det är och ger en diskret lösning eller att även andra kan hjälpa till att tala om att det är dags att gå på toaletten. 

Det kan räcka med en vibration som känns för användare och andra som behöver påminnas med ett ljud.

De finns klockor som man programmerar eller helt oberoende i olika intervaller för att påminna användaren att gå på toaletten. specifika tidpunkter (t.ex. vid 10:30, 12:20 och 15:00) eller vid förinställda intervall (t.ex. var tredje timme) att det är dags att gå till toaletten.

Man kan välja att ställa in klockan på ett larmljud eller vibration, för att kunna välja en nivå som han/hon kommer att märka.

Tips! Koordinera klockans larm med de tider som tex. mattider, skola eller andra aktiviter. Specifika tidpunkter (t.ex. vid 10:30, 12:20 och 15:00) eller vid förinställda intervall (t.ex. var tredje timme) att det är dags att gå till toaletten.