Vi vill inte missa tillfället!

Opslået af Maria den

Om att påminna om att Nikola (patientföreningen) har översatt övningar och kanonbra information om bäckenbottsträning både för kvinnor och män. Klicka in på deras logo och ladda ner och sprid!

Nätverket Nikola är ett nationellt nätverk vars syfte är att på nationell nivå driva utvecklingen inom området blås- och tarmdysfunktion genom att öka kunskapen hos vårdpersonal, sjukvårdshuvudmän och allmänhet. Nätverket Nikola är ett nationellt nätverk vars syfte är att på nationell nivå driva utvecklingen inom området blås- och tarmdysfunktion genom att öka kunskapen hos vårdpersonal, sjukvårdshuvudmän och allmänhet. 

Texten från Nikola.nu "Att träna musklerna i bäckenbotten är en biverkningsfri och effektiv behandling. Det är patienten själv som ansvarar för att behandlingen genomförs och det kan ta tre till sex månader innan fullt resultat uppnås. Studier visar att två tredjedelar av de kvinnor som söker hjälp för ansträngningsinkontinens blir helt bra eller förbättrade efter att ha tränat sin bäckenbottenmuskulatur. Även män kan träna sin bäckenbotten vilket kan vara aktuellt efter till exempel en prostataoperation.

Nikola har tagit fram information om bäckenbottenträning för både kvinnor och män. Bäckenbottenträning för kvinnor finns översatt till 26 språk".

0 kommentarer

Indsend en kommentar